У сриједу - 30. редовна сједница Скупштине града

дсдфд

 

У сриједу, 12. јуна, са почетком у 10:00 часова у великој сали Градске управе биће одржана

30. редовна сједница Скупштине града Зворника.

Предвиђен је следећи дневни ред:

1. Разматрање Извода Записника са 29. редовне сједнице Скупитине града Зворник

2. Одборничка питања

3. Разматрање Извјештаја о стању судских и других предмета у којима се као једна страна појављује Град Зворник за период 01. 01.2023 - 31.12.2023. године

4. Разматрање Приједлога Одлуке о годишьем финансијском извјештају Града Зворник за 2023. годину

5. Разматрање Приједлога Одлуке о утврђивању критеријума и расписивању Јавног конкурса за избор и именовање директора ЈЗУ Дом здравља Зворник

6. Разматрање Приједлога Одлуке о уступању пословног простора на привремено коришћење и управљање Зворничком удружењу младих

7. Разматрање Приједлога Одлуке о уступању пословног простора на привременокоришћење и управљање Градском занатско-предузетничком удружењу Зворник

8. Разматрање Йзвештаја о извршењу буџета Града Зворник за период 01.01 - 31.12 2023. године

9. Разматрање Извјештаја о извршењу буџета Града Зворник за период 01.01.-31.03.2024. године

10. Разматрање Приједлога Одлуе о куповини непокретности означених као кп.бр.78782 КО Зворник

11. Разматрање Приједлога Одлуке о продаји непокретности кп.бр. 7724/3 КО Зворник непосредном погодбом ради комплетирања грађевинске парцеле

12. Разматрање Приједлога Одлуке о давању у откуп стана додијељеног породиципогинулог борца на име стамбеног збрињавања

13. Разрјешење, избор и именовање

Материјал за сједницу можете преузети на линку https://gradzvornik.org/dokumenti/

Prokomentariši

Plain text

Zaštita
185726349Unesite mišem ovo: 1134