U utorak sjednica gradske skupštine-30 tačaka dnevnog reda

1

 

U utorak, 16. maja, sa početkom u 10:00 časova u velikoj sali Gradske uprave biće održana 19. redovna sjednica Skupštine grada Zvornika. Predviđen je sledeći dnevni red:
1. Razmatranje Zapisnika sa 18. redovne sjednice Skupštine grada Zvornika;
2. Odbornička pitanja;
3. Razmatranje Izvještaja o stanju sudskih i drugih predmeta u kojima se kao jedna od strana
pojavljuje Grad Zvornik za period 1. januar - 31.decembar 2022. godine;
4. Razmatranje Prijedloga Odluke o dodjeli nagrada i priznanja;
5. Razmatranje Prijedloga Odluke o godišnjem finansijskom izvještaju Grada Zvornika za 2022.
godinu;
6. Razmatranje Izvještaja o izvršenju budžeta Grada Zvornika za period 1. januar - 31. decembar
2022 godine;
7. Razmatranje Izvještaja o izvršenju budžeta Grada Zvornika za period 1. januar - 31. mart 2023.
godine;
8. Razmatranje Prijedloga Odluke o naknadi predsjedniku i članovima Odbora za žalbe;
9. Razmatranje Prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju članova Privrednog
savjeta grada Zvornika;
10. Razmatranje Prijedloga Odluke o prihvatanju kreditnog zaduženja za projekat „Izgradnja
vodovodnog sistema Pilica-Lokanj“, faza II;
11. Razmatranje Prijedoga Odluke o osnovanosti inicijative za pokretanje postupka dodjele
koncesije za eksploataciju karbonantne sirovine – krečnjaka na lokalitetu „Gradac“;
12. Razmatranje Prijedloga Odluke o prodaji nepokretnosti kp.br. 2828/472 KO Čelopek
neposrednom pogodbom radi kompletiranja građevinske parcele;
13. Razmatranje Prijedloga Odluke o prodaji nepokretnosti kp.br. 4904/2 i kp .br.7959/2 KO
Skočić neposrednom pogodbom radi kompletiranja građevinske parcele;
14. Razmatranje Prijedloga Odluke o prodaji nepokretnosti kp.br. 438/2 KO Kozluk neposrednom
pogodbom radi kompletiranja građevinske parcele;
15. Razmatranje Prijedloga Odluke o prihvatanju poklona nepokretnosti označenih kao kp.br.
810/2 i 812/3 KO Zvornik-grad;
16. Razmatranje Prijedloga Odluke o imenovanju Savjeta plana za praćenje izrade Zoning plana
područja u obuhvatu graničnog prelaza Šepak (Srednji Šepak) Branjevo – Donja Pilica sa
izradom plana parcelacije naselja Branjevo;
17. Razmatranje Prijedloga Odluke o imenovanju Savjeta plana za praćenje izmjene dijela Plana
parcelacije naselja „Ulice“ – Zvornik;
18. Prijedlog Odluke o licitaciji vozila voznog parka Gradske uprave Grada Zvornika;
19. Razmatranje Izvještaja o radu gradonačelnika i Gradske uprave Zvornik za 2022. godinu;

20. Razmatranje Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem ustanova čiji je osnivač Grad
Zvornik za 2022. godinu:
20.1. JZU Dom zdravlja Zvornik
20.2. JU Centar za socijalni rad
20.3. JU Turistička organizacija grada Zvornik
20.4. JU Dom omladine Zvornik
20.5. JU Rekreativno sportski centar Zvornik
20.6. JU Narodna biblioteka i muzejska zbirka Zvornik
20.7. JPVOU Dječiji vrtić Naša radost
20.8. JU Dom za starija lica, Kiseljak
21. Razmatranje Izvještaja o poslovanju sa finasijskim izvještajem AD „Vodovod i komunalije“
Zvornik za 2022. godinu;
22. Razmatranje Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem AD „Zvornik stan“ za 2022 godinu;
23. Razmatranje Informacije o stanju maloljetničke delikvencije na području grada Zvornika za
2022. godinu;
24. Razmatranje Informacije o radu JP „Regionalna deponija“ doo Zvornik za 2022. godinu;
25. Razmatranje Informacije o stanju lokalnih i nekategorisanih puteva na području grada
Zvornika sa prijedlogom mjera za 2023.godinu;
26. Razmatranje Informacije o stanju ulica, trotoara i saobraćajne signalizacije u gradu sa
prijedlogom mjera;
27. Razmatranje Informacije o usvajanju Mape puta digitalne transformacije Grada Zvornika;
28. Razmatranje Akcionog plana za sprovođenje Strategije integrisanog razvoja grada Zvornika
(2018-2027) za period 2024-2026 godina;
29. Razmatranje Informacije o organizovanosti, opremljenosti i funkcionisanju civilne
zaštite na području grada Zvornika;
30. Razrješenje, izbor i imenovanje.

Materijali za sjednicu su na linku : https://gradzvornik.org/dokumenti/
 

Prokomentariši

Plain text

Zaštita
569213847Unesite mišem ovo: 3581