Uspješni Zvorničani: Prof. dr Faruk Čaklovica

1

 

Faruk Čaklovica je rođen 1953. u Zvorniku gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Veterinarski fakultet u Sarajevu završio je 1977. godine, a 1983. postaje magistar veterinarskih nauka. Na istom fakultetu upisuje doktorske studije koje završava 1987. godine. 

Od 1987. do 1999. godine usavršava se na postdoktorskom studiju u Teksasu (SAD), u Danskoj boravi 1989. godine, u Maleziji 1996. i Kairu 1999. U NJemačkoj je 1999. godine završio specijalizaciju iz oblasti higijene namirnica. Akademsku karijeru počinje već 1978. godine kao asistent na Veterinarskom fakultetu u Sarajevu, zatim viši asistent, a u zvanje docenta biran je 1982. godine, dok vanredni profesor postaje 1992. godine. Zvanje redovnog profesora stiče 2002. godine. Radio je na nekoliko istraživačkih projekata i ima više od 140 objavljenih naučnih i stručnih radova iz oblasti primijenjene mikrobiologije hrane, bakterijskih bolesti prenosivih hranom, ishrane ljudi, higijene i tehnologije namirnica. Bio je učesnik brojnih međunarodnih skupova i konferencija. 

Za rektora Univerziteta u Sarajevu izabran je 2006. godine i ostaje punu deceniju na tom položaju. Prethodno je pet godina bio dekan Veterinarskog fakulteta u Sarajevu, a tu funkciju obavlja i danas. Dobitnik je Šestoaprilske nagrade iz oblasti nauke i obrazovanja u 2020. godini. Šestoaprilska nagrada je najznačajnije priznanje koje od Grada Sarajeva može dobiti pojedinac ili kolektiv, a dodjeljuje se od 1956. godine pod jasno određenim kriterijumima.

(Monografija:Tragom jednog stoljeća)

Prokomentariši

Plain text

Zaštita
792541836Unesite mišem ovo: 4533