„Vode Srpske“ konačno dostavile listu šljunkara sa dozvolama za rad u slivu Drine i Bosne. Ali ne i lokacije na kojima je rad dozvoljen

11

 

Sve informacije i svi ugovori bi trebali biti javno dostupni. I ključni podaci (prije svega ti o legalnim lokacijama eksploatacije) lako provjerljivi, kako bi se otklonile nepotrebne sumnje i kako bi građani mogli reagovati kad primijete nelegalne radove i prijaviti ih nadležnim organima. Svaka netransparentnost u ovom kontekstu, samo podgrijava javne sumnje u sistemsku korupciju u pozadini nelegalnog šljunkarenja.  

Nakon višemjesečnog oklijevanja i nesporazuma sa aktivistima koji se bore protiv nelegalne eksploatacije šljunka i korupcije u njenoj pozadini, a koji su kulminirali neprihvatljivim etiketiranjem tih aktivista od strane Javne ustanove „Vode Srpske“, u saopštenju objavljenom na zvaničnoj web stranici ove institucije, JU „Vode Srpske“ su ili shvatile društveni značaj rada ovih aktivista ili su jednostavno odlučile ispuniti svoju zakonsku obavezu za dostavljanjem informacija od javnog značaja, pa su, ovih dana, otkrile koja privredna društva imaju odobrenja i saglasnost za vađenje i dislokaciju materijala u slivu rijeka Drine i Bosne. Osim onih koji se bave šljunčarenjem, dostavili su podatke za preduzeća koja izvode i druge radove za račun Javne ustanove nadležne za upravljanje vodama RS.

Prema podacima koji su dostavljeni neformalnim grupama građana „Za legalnu i kontrolisanu eksploataciju šljunka u slivu rijeke Bosne“ i „Zaustavimo nelegalnu eksploataciju šljunka na području Zvornika“, u evidenciji te Javne ustanove je ukupno deset preduzeća u slivu rijeke Drine i pet u slivu rijeke Bosne, s kojim postoje potpisani ugovori i koja imaju saglasnost za obavljanje radova od JU „Vode Srpske“.

Trenutno su aktivni ugovori za aktivnosti održavanja riječnih korita, dislokacije i vađenje materijala iz vodotoka u slivu rijeke Drine sa Bijeljina put d.o.o. Bijeljina, CSP d.o.o. Bijeljina, Buk Promet d.o.o. Bijeljina, Zvornikputevi a.d. Zvornik, Nikos d.o.o. Bratunac, Jović S&D Ugljevik, DMS company d.o.o. Bijeljina, VT-Kompred d.o.o. Zvornik, Jokić Invest d.o.o. Zvornik i Keso gradnja d.o.o. Kozluk, Zvornik.

Dozvolu i saglasnost za izvođenje radova u slivu rijeke Bosne imaju Dule d.o.o. Šamac, V.D. Ušće Bosne A.d. Šamac, MartićInterKop d.oo. Modriča, Jaćimović d.o.o. Osječani Doboj i Drvoprerada Đurić d.o.o. Derventa.

No, dostavljena informacija JU „Vode Srpske“ je manjkava, kako su to zaključili i iz pomenutih neformalnih grupa građana.

„Očekivali smo da ćemo dobiti i podatke o lokalitetima na kojima je dozvoljeno izvođenje radova, a ne samo sa kojim pravnim licima su, prema evidenciji u registru, dodjeljeni vodopravni akti, odnosno vodne smjernice i vodne saglasnosti za aktivnosti dislociranja i vađenja materijala iz vodotoka rijeke Bosne i u slivu rijeke Drine, odnosno aktuelni ugovori.”, izjavila je članica grupe za područje Doboja, Vukosavlja, Modriče i Šamca, Jadranka Petrović.

Iako iz Grupe izražavaju zadovoljstvo dobijenim podacima i smatraju to pomakom naprijed u saradnji Grupe sa “Vodama Srpske”, ostaje činjenica da ovako nepotpuna informacija ne daje dovoljno podataka za razotkrivanje svih nelegalnih radnji u ovom kontekstu.

Jer nije nelegalan samo rad firmi s kojim “Vode Srpske” nemaju potpisane odgovarajuće ugovore, nego nelegalan može biti i rad firmi s kojim “Vode Srpske” imaju potpisane ugovore, ukoliko se taj rad vrši na mjestima koja nisu navedena u ugovoru i na način i u količinama kojim to ugovorom nije predviđeno.

Dakle, sve informacije i svi ugovori bi trebali biti javno dostupni. I ključni podaci (prije svega ti o legalnim lokacijama eksploatacije) lako provjerljivi, kako bi se otklonile nepotrebne sumnje i kako bi građani mogli reagovati kad primijete nelegalne radove i prijaviti ih nadležnim organima.

Svaka netransparentnost u ovom kontekstu, samo podgrijava javne sumnje u sistemsku korupciju u pozadini nelegalnog šljunkarenja.

 

( antikorupcija.info )

1 Comments

Anonimni (nije registrovan)

8 December 2021

Zalosno je bilo sta komentarisati na ovu temu. Nas gradjane interesuje sta su oni konkretno preduzeli po tom pitanju.Sta mi da ocekujemo kada su policijskog sluzbenika Dusana Acimovica kojo je o sam clan nefotmalne grupe pretpostavljeni pozivali na informativni razgovor (vjerovatno prijateljski savjet).Samo sto nam nisu rekli "drzite lopova" docicemo mi poslije izbora. SRAMOTA...

Prokomentariši

Plain text

Zaštita
624971583Unesite mišem ovo: 7943